test

1 Mã bất động sản: 1242
2 Khu vực:
3 Loại bất động sản:
3 Ngày đăng tin: 02-12-2019

Thông tin BDS

Thông tin liên hệ

  • Tên chủ nhà Tín
  • Số chủ nhà 0977830230
  • SĐT Môi giới Hỗ trợ
  • Trạng thái

GỬI YÊU CẦU CHO BẤT ĐỘNG SẢN NÀY