TP Hải Dương đủ điều kiện để được xem xét là đô thị loại I

Lãnh đạo Bộ Xây dựng và Hội đồng thẩm định đã thông qua đề án công nhận Thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I.

Bà Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Xây dựng, đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng thẩm định nâng loại đô thị quốc gia về Đề án đề nghị công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I. Hội đồng đã nhất trí thông qua Đề án.

Theo Đề án, thành phố Hải Dương là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, du lịch – dịch vụ và là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Hải Dương, là đầu mối giao thông, giao lưu trong vùng tỉnh, vùng liên tỉnh; có vai trog quan trọng thúc đẩy kinh tế – xã hội đối với tỉnh, khu vực và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

TP Hải Dương được tái lập và nâng cấp lên đô thị loại III vào năm 1997, được công nhận là đô thị loại II năm 2009. Kinh tế thành phố tăng trưởng tốc độ cao và ổn định trung bình 13,52% trong giai đoạn 2015-2017. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; thu chi ngân sách cân đối dư; nhu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 77,66 triệu đồng/người.

Tại Hải Dương, hàng loạt khu, cụm công nghiệp, khu đô thị mới, khu du lịch, sinh thái, các trung tâm thương mại, công trình dịch vụ, công cộng, hệ thống hạ tầng kinh tế – xã hội được đầu tư xây dựng.